Dne 14. Května 2017, den po samotném Dragon Cup-u jsme v areálu Ústředny Trojhalí Karolina pro závodníky a milovníky bojovních umění z řad veřejnosti zorganizovali půldenní výukový seminář pod vedením pravého šaolinského velmistra SHI YAN XU.

Mistr Shi Yan Xu strávil většinu života v klášteře Shaolin, kde byl dokonce jmenován jako hlavní mnich-učitel bojových mnichů. V dnešní době žije v LA (USA), kde plní dekret od samotného opata Shaolinu – tedy aby postavil šaolinské kulturní centrum a šířil kulturu Shaolin v celé severní Americe.

Semináře se účastnilo přes 35 milovníků bojových umění, kteří dostali informace od té nejpovolanější z nejpovolanějších osob na světě.

 

Seminář byl rozdělen do dvou hlavních bloků – první blok byl zaměřen na praktická cvičení – od cvičení samostatných, výuku formy, tak i cvičení a posilování ve dvojicích, které se v Shaolinu využívají. Ukázal nám mnoho zajímavých cvičení, které budeme schopni aplikovat jak v osobním rozvoji, tak i rozvoji našich žáků, které připravujeme a trénujeme v klubech.

Druhý blok byl spíše informativní. Na začátku bloku jsme si vyzkoušeli hromadnou meditaci v chůzi za doprovodu tradičních hudebních nástrojů užívaných v Shaolinu. Poté následovala meditace ke zklidnění mysli, po které jsme si v přátelské atmosféře povídali o kultuře shaolinu, o velice zajímavé osobní cestě, jak se stal obyčejný kluk šaolinským velmistrem – tedy o mistru Shi Yan Xu, dále o životě a životních cestách, kde hlavní „řečnickou“ otázkou pro každého bylo:

„Co děláš pro to, aby sis splnil svůj sen?“

 

„Meditace zklidní tvou mysl a nastaví tělo do přirozeného stavu bez emocionálního zatížení – medituj každý den alespoň 15 minut a budeš se cítit lépe, a také omládneš“ – řekl nám Shi Yan Xu s úsměvem ve tváři.